کد خبر: ۱۱۲۵
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۳۳
همگرائی استانی: مردم، نهضت حسینی، مبارزه با آمریکا