کد خبر: ۱۱۸۱
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۲
خمینی شهر - نشست دانشجویی 97/9/21