کد خبر: ۱۱۸۲
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۳
خمینی شهر - نشست دانشجویی 97/9/21