کد خبر: ۱۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۳(( شوق زندگي )) مجموعه اي اررشمند از موسيقي فاخر سنتي ايراني بود كه با تصاوير زيبايي فرهنگ و تمدن اقوام ايراني در مدت مسئوليتم در مركز موسيقي و سرود رسانه ملي توليد شد . نظر به فخامت و ارزش اين مجموعه برخي از عناوين آن در اين صفحه ارائه مي شود . امشب (( قلم زني )) با تك نوازي تار و تنبك.