کد خبر: ۱۱۸۶
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۲در اين زمينه ها مكرر نظر خود را اعلام كرده ايم و بدان عمل كرده ايم . در
نظام اجتماعى ما بايستى به همه گروهها فرصت اظهار نظر داده شود و امكان آن داده شود كه بتوانند نظرهاى خود را به صورت فردى و جمعى بيان كنند. اين نه تنها ديدگاه شخص من است بلكه نظر حزب جمهورى اسلامى هم هست.


حزب جمهوری اسلامی معتقد است كه بايد در محیط اجتماعی سالم، افراد و گروه ها توانايى اظهارنظر خودشان را درباره مسايل مختلف داشته باشند. حتى اگر نظراتشان مخالف نظر انقلاب اسلامی ماست. ... نظر كلى حزب جمهورى اسلامى در اين زمينه روشن است:
در جامعه اسلامی، همه افراد گروهها ، هرچند مخالف اسلام باشند، امكان دارندرأی و نظر خود را بيان كنند.

منبع: شهید بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی ، صفحه ۸