کد خبر: ۱۱۸۹
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
یکی را قبول کردیم، دیگری را نمیتوانستیم! نماز جمعه تهران 96