کد خبر: ۱۲۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۰


"دیدن این فیلم جرم است" را با خانواده دسته جمعی دیدیم.
به جز یک نفر بقیه موافق فیلم بودند و تحسین کردند.


پیشنهاداتم را به آقای مومنی شریف منتقل کردم.
در این فیلم زنجیره ای از آدم های خوب و بد نظام که در زمین دشمن بازی می کنند رونمایی می شوند.
به همان دلیل که قیصر، تنگسیر، حاج کاظم، زینال بندری و کمال را دوست دارم، موسوی ها را هم دوست دارم.


اونجا که میگه :
«یه دونه سیلی! فقط یه دونه سیلی بخوره بعد بره! نذارید با شاخ نشکسته بره.»
خیلی به فیلم گیر ندهید. درددل بچه بسیجی ها و حزب اللهی های بی پناه است.
بابا یه جو غیرت هم خوب چیزیه والله.