کد خبر: ۱۳۲۴
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۲
روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود!