کد خبر: ۱۳۴۶
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۷ این ویدیوی کوتاه را نگاه کنید. ایشان آیت الله میرزا علی آقای فلسفی مشهد هستند. اگر گوگل کنید، کلی مقامات علمی و معنوی دارند.
سال ۸۴ خدمتشان رسیدم. اول چیزی که یاد گرفتم اخلاق بود و آخرین آن هم باز اخلاق بود و تواضع!

وقتی از او درخواست کردم تا برای پاسخ به برخی شبهات دینی عبدالکریم سروش چند برنامه از ایشان ضبط کنیم، با صراحت گفتند، نمی‌توانم!

دلیلش را هم اینطور فرمودند: "او اهل بافتن است و من بافتن نمی‌دانم"!! کوتاه، روشن و صادقانه! روحش شاد!
رفتاری که بسیار از آخوند های رسمی ما، کمی تا قسمتی آن را فراموش کرده اند!


پی نوشت:

 حضرت آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه شدند. به ایشان تبریک می‌گویم.
از امروز سیل پروتکل‌ها، حفظ شان و شئون و توصیه های ایمنی به ایشان آغاز می شود و حلقه های متعددی دور ایشان را می گیرد.
جدی ترین توصیه من به ایشان آن است که کاری کنند تا رئیسی قبل از ریاست قوه و رئیسی بعد از آن فرقی نکند.

آقای رئیسی که می شناسم اهل اینجور چیزها نیست. همین ویژگی که منجر به مشورت پذیری و پذیرش حرف حق می شود، بزرگترین سرمایه او در این مسئولیت خطیر است.
افراد بعضا بی‌گناهی هم در زندان هستند.

پیشنهاد می کنم برای خلاصی آنان از بند و اجرای حداکثری "قانون آزادی مشروط" برای همه، ستاد فوریت ها تشکیل دهند و شخصاً آن را مدیریت کنند تا از برکات آن بهره مند شوند.

مجموعه یادداشت هایم در آسیب شناسی دستگاه قضا را بعنوان هدیه برای ایشان ارسال می کنم.