کد خبر: ۱۳۵۱
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲مدتهاست بخش اعظم کرسی‌های آزاد اندیشی مورد تاکید رهبر انقلاب از دانشگاه ها و رسانه‌های رسمی به فضای مجازی کوچ کرده است. برای آن تدبیر کنیم. دوره مشروعیت زدایی با خلع لباس هم سپری شده است.
دگراندیشی ، صفت مذمومی نیست که به خاطر آن کسی را خلع لباس کنند.


خلع لباس اگر کارکردی دارد ، برای آخوند های فاسد اخلاقی ، اقتصادی و امنیتی است ، که با کمی بصیرت همواره قابل شناسایی هستند .
و لباس التقوی، ذلک خیر (اعراف ۲۶)