کد خبر: ۱۳۷۴
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲
حال تهران وبرخی شهرهای کشورخوب نیست! فعلاًتعطیلی مدارس و توصیه به بیماران قلبی مهمترین واکنش وراه حل مسئولین است!ورزش وتحرک زیاد بدنی موقوف!

هیچ طرح جامعی در دست نیست. اقدامات ناهماهنگ دستگاه‌های مختلف نیز هر روز بر پیچیدگی این تهدید بزرگ سلامت مردم می‌افزاید! دعا کنیم باد بیاید!

عقل مدیریتی حکم می‌کند،درشرایط خلأمدیریت جامع علمی وتجربی؛رفع آلودگی هوا با«وحدت فرماندهی»وبه شکل قرارگاهی بااختیارات ویژه حاکمیتی دنبال شود.