کد خبر: ۱۳۷۵
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
  خاطراتش از ساواک و شکنجه‌های جسمی و روحی روی او و دخترش، به تنهایی برای رسوایی رژیم شاهنشاهی و حقوق بشر آمریکایی کافی است.

گذراندن دوره‌های نظامی و چریکی در خارج کشور و تربیت در مکتب امام خمینی(ره) از خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) چهره‌ای بی‌بدیل ساخت.

او به خاطر زندگی سرار مجاهده و فداکاری‌اش از کسی توقع نداشت. حتی مدتی برای امرار معاش، مسافرکشی کرد! باورکردنی نیست ولی واقعیت دارد.