کد خبر: ۱۴۵۴
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
با اجتهاد درست رسانه ای به روح قانون توجه فرمائید تا ظواهر خشک و دست و پا گیر آن! آثار مثبت این نگاه به مراتب بیشتر از آسیب های احتمالی است.