کد خبر: ۱۴۷۹
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۲
هیچ قرابت خاص فکری و سیاسی و حتی توفیق هم صحبتی با مرحوم ندارم. اما او را می دانم.

مرحوم به مشی لیبرالی خود و دقیقاً با همان تعریفی که امام فرمودند، وفادار بود و تا آخر هم بر همین مسیر حرکت کرد.

از ریاکاری و سالوس بازی با دکان های چند نبش بسیاری از سیاسیون از هر دو جناح که هر روز پیچیده تر می شود! به دور بود.

مشی سیاسی مرحوم ابراهیم یزدی ، فرسنگها با اردوکشی خیابانی و قانون شکنی و امیدوار کردن دشمن به براندازی نظام سیاسی کشور فاصله دارد.

خداوند او را با کارنامه قبل از انقلاب در حمایت از انقلاب و امام راحل (ره) محشور کند.