کد خبر: ۱۴۹۷
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶
تخم دو زرده ی امنیت ملی ها در توقیف ۲ روزه ی کیهان مبارک! ولی فتنه سعودی نیاز به تیتر کیهان ندارد. با خوانش های فرامتنی به آنان "گرا" ندهیم!