کد خبر: ۱۵۰۱
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰

ایشان اقا ایمان درستی هستند. جوان هنرمند و علاقمند به محیط زیست که برای فرهنگ سازی و احترام به محیط زیست یکی از سازهای موسیقی را روی چوب جارو پیاده سازی کرده اند. ببینید ...