کد خبر: ۱۵۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
آقایی که من در طول این سال ها شناخته ام ، همواره دعاگوی مسئولین بوده اند. (حتی به اسم و در نماز شب) از ایشان آموخته ام که اگر را نمی توانم در قالب خوب بیان کنم ، همان بهتر که کل آن را ترک کنم.