کد خبر: ۱۵۱۲
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
در شرائطی که متهم می تواند همه ی دفاعیه و ادعاهای دیگر خود را از طریق فضای مجازی به منتقل کند، چه فرقی بین دادگاه علنی و غیرعلنی هست؟! فکر می کنم علنی بودن این قبیل دادگاه ها به نفع است.