کد خبر: ۱۵۶۱
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۲:۳۴
در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورایعالی فضای مجازی باوزیرجوان وزارت ارتباطات گفتگو می کردم مثل او قبول داشتم که خیلی از اعضا نمی‌توانند برای خودشان یک ایمیل بسازند مثل بزرگترهای جلسه! معتقدم ساختاروزارت ارتباطات اصلاً آمادگی مدیریت فضای مجازی که یک حکمرانی به معنی واقعی کلمه است راندارد.

اختیار عمل مدیران پیام‌رسان‌های داخلی برای آزادگذاشتن مردم در بارگذاری و مسامحه قابل قبول فرهنگی در فضای تبادلات این پیام رسان، مسأله مهمی است که باید با همکاری قوه قضائیه انجام گیرد.

از دلایل اصلی موفقیت سرویس‌های خارجی در فضای مجازی، امنیت کامل قضائی آنان است! یعنی اصولاً امکان برخورد قضائی با سیل تخلفات و اقدامات خانمانسوز آنان وجود ندارد.

اگر قرار باشد که دائماً و بر اساس گزارش‌های لحظه‌ای، آزادی عمل مدیران و مردم در پیام رسان‌های داخلی محدود شود و آنان درگیر مجازات‌های متنوع باشند، انگیزه آنان در تحقق این پروژه‌ ملی از بین خواهد رفت. درصدی از آزادی عمل را به بدهیم تا مأموریت ملی خود را انجام دهد.