کد خبر: ۱۵۶۶
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۶
من و خیلی های دیگربرای عاقبت بخیری احمدی نژاد دعا می کنیم اوباید قدر حمایت های نیروهای انقلاب و ولائی را بیشتر از اینها بداند وصبر و تحمل خود را نسبت به آنچه که ظلم می پندارد بیشتر کند او می تواند وباید از این گردنه عبور کند دوست ندارم شاهد جشن و پایکوبی منتقدین احمدی نژاد ۸۴باشم.