کد خبر: ۱۵۶۸
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۵:۱۱
ازجناب آقای دکتراحمدی‌نژاد، درخواست می‌کنم تااز جناب آقای حمیدبقایی بخواهد، به اعتصاب غذای خود پایان دهد او بجز ایشان، از کس دیگری تمکین نمی کند.
این اقدام، در آستانه۱۳رجب برای فرزندان وخانواده محترم ایشان ضروری است وموجب خوشحالی همه خواهدشد.
صبروگذرزمان، موثرترین کلیدبرای بازشدن قفل هاست.