کد خبر: ۱۵۷۱
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
فردی ادعای پیامبری کرد. گفتند کتابت کو؟ گفت کتاب ندارم،جزوه میدم! گفتند جزوه ات کو؟گفت داده ام سیمی کنند!

دستور دادند دلار۴۲۰۰تومان شود.گفتند چرا توزیع نمی شود؟گفت فقط به مصارف خاص می دهیم. گفتند پس،چرا به همان ها نمی دهید گفت داریم آیین نامه می نویسیم! گفتند حالا اگر احتیاج فوری به چند صد دلار داشتیم از کجا تهیه کنیم؟ گفت حرف نزن، قاچاقچی، بی سواد، بی عقل ، برو به جهنم ....