کد خبر: ۱۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۱
کلید بزرگی که در سال ۹۲ از زیر عبا بیرون آمد کجاست؟! اگر آمار ۱۰ برابری اشتغال در فضای مجازی ناشی از است، پس کنایه و زخم زبان به سپاه فداکار جز چیز دیگری نیست! کلید پیشکش! قفل جدیدی به انسجام و اتحاد کشور و آرامش مردم نزنید!