کد خبر: ۱۵۸۲
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
سیاستهای سینمایی دهه اول انقلاب ریل گذاری برای آینده شد. اینکه کدام بازیگران ممنوع و کدامیک باید مجاز باشند، هرگز تحت ضابطه نیامد و مدیران بعدی مثل من مقهور آن شدند!

اشکالات مربوط به کشور قدرت ریسک را از مدیران گرفته است./الیگارشی شکل گرفته در کشور از همه جریان‌های سیاسی یارگیری کرده است.

خیلی از شدن‌ها به رفتار آقای برمی‌گردد و برخی مواضع نادرست ایشان تحریک‌کننده است. این مواضع، بعضاً حرف‌های خوب آقای روحانی را هم از بین می‌برد.