کد خبر: ۱۵۸۳
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹
تداوم برخی اعتراضات صنفی ، منطقه ای ، اجتماعی و سیاسی و پشتیبانی آن از سوی ظرفیت های فضای مجازی بیانگر ضرورت تجدیدنظر در مدل کشور است.

خلا یک طبقه واسط بین شبکه مدیریت رسمی کشور با بدنه مردم و عدم به رسمیت شناختن اعتراضات و رسیدگی سریع به آنها به تدریج باعث چالش های فراوانی بین مردم و حاکمیت خواهد شد.

مقاومت مدیران کم تجربه و یا غیرقابل انعطاف در مواجهه با مردم و مطالبات مشروع آنان های جدیدی را شکل داده است. تجربه ای که از حوادث ۸۸ دارم آن است که صرفا با قرائت رسمی و تأکید روی مشکل حل نمی شود.

و باید این افراد و ظرفیت‌های بالقوه آنان رادر ایجادمفاهمه و مصالحه شناسایی کرده وبه نقش آنان بر اساس این مدل هویت ومشروعیت دهند نگران تبدیل این ظرفیت ها به نیروهای خنثی و یا مخالف هستم چرخ دنده های ماشین،هرقدر دقیق طراحی شده باشند به روغنکاری دائمی نیاز دارند.