کد خبر: ۱۵۸۴
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰
هنر بزرگ در این بود که اجازه نداد مردم را مزاحم زندگی خود ببینند. او با هر فرد و مقامی که با گفتار یا رفتار خود موجب بدبینی مردم به اسلام می شد برخورد قاطع و صریح می کرد.

روز های اول مسئولیتم به شدت با پخش مکرر صحنه های رنجور در بیمارستان که با مرثیه ای سوزناک همراه بود مشکل داشتم. اولین تصمیم ام این بود که این سنت را کنار گذاشتم و بجای آن پخش تصاویر شاداب و سخنرانی های دوران ساز آن مرد بزرگ را در دستور کار قرار دادم.نتیجه بسیار خوبی گرفتم.