کد خبر: ۱۵۸۹
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۳
آقایان زیادی هستند که با پول بیت المال و حق ماموریت اضافی به بهانه تبلیغ! ، ماموریت اداری ، بازرسی و تهیه گزارش ، شرکت در مراسم تشریفاتی و یا صرفا یک سخنرانی مثل ! همیشه در سفر اند. انتصابی و انتخابی هم ندارد. یک جور سبک زندگی است!

خوب است این نهادها از همین امروز برای مأموریت‌های واجب به اقصا نقاط دنیا ! سقف تعیین کنند. فعلا مردم خودمان بیشتر به تبلیغ و توجیه نیازمندند تا خارجی ها ! البته تبلیغ واقعی این است که فقط را بشنوند و رفتارشان مطابق با انتظارات آنان باشد.

رهبری معظم در طول ماه‌های اخیر فرمایشات مهمی ایراد کرده‌اند که به نظر می رسد آنگونه که شایسته است پیگیری و اجرا نمی شود. سهم نهادهای و و هم خیلی متفاوت نیست.

امروز تاکید فرمودند که محدود شود. این توصیه را در سال ۸۳، در مورد صدا و سیما به من هم داشتند. همان موقع با تصویب آیین نامه ای سفر ها را محدود کردیم.