کد خبر: ۱۵۹۸
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۳
 مصاحبت با او شیرین است. هرچند روی باورهای خاص خود پافشاری دارد ولی در فضای غیر رسانه‌ای و رفاقتی حرف حساب را سریع تر و متواضعانه تر می‌پذیرد. همینطور هم صمیمی تر و خوش اخلاق تر نشان می دهد.

سابقه دو سال زندان در رژیم ستم‌شاهی دارد و در سال‌های اول انقلاب تا توانسته در نهادهای نوپا خدمت کرده است. مستقل و صریح است و سیاسیون را به دو دسته و تقسیم می کند. این یکی را خوب پسندیدم.