کد خبر: ۱۶۰۴
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۰
در دولت قبل تر! روایت مشاهدات شخصی ام از نحوه تعیین قیمت ارز در سبزه میدان ، نهایتا به پدیده ی ختم شد. امروز هم به همان شیوه ، قیمت ارز و سکه تعیین می شود و مقابله موثری هم صورت نمی گیرد. امیدوارم این بار به ختم نشود.

برادران واجا و ا.ط.سپاه ، اگر روی یک سوژه وحدت نظر داشته باشند ، کوه را از جا می کنند. یاعلی