کد خبر: ۱۶۱۱
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۳
اگر اتفاقات یکشنبه سیاه مجلس(بهمن۹۱) پیگیری شفاف می شد،شاهد رویداد مشابه آن در مرداد۹۷نبودیم. ضمناً نمی دانم چرا نمی توانم در سلامت رفتار و پاکدستی دکتر پزشکیان هم شک کنم. اگر مجلس پیش‌دستی نکند و درهر دو مورد اقدام شفاف نکند، مردم این بار به استیضاح خود مجلس رأی قاطع خواهند داد.