کد خبر: ۱۶۲۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۴
انتقاد از نامه رئیس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ، اهانت به رهبری نیست! وسیع کردن این دایره هم خدمت به رهبری نیست. مسئولیت های بزرگ ، اسباب بزرگی هم میخواهد!