کد خبر: ۱۶۳۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۰
فاضل بودند و هر گونه وابستگی را توهین به خود تلقی می‌کردند. از دستبند و چشم بند و انفرادی همانقدر آزرده بودند که از رسانه‌ها ، به دلیل آنکه که حرفشان را منعکس نمی کنند. برای همه سوالات و ابهامات پاسخ روشن و مستدل داشتند.

می گویند نارضایتی مردم از ناکارآمدی دولت به حساب روحانیت گذاشته می شود.