کد خبر: ۱۶۶۴
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۷
اعتقاد برخی سیاستمداران به ضرورت مذاکره با آمریکا به عنوان تنها راه اداره کشور، جامعه رابه سمت موافق و مخالف هدایت کرده بود با طراحی هوشمندانه، کشور را از وضعیت دوقطبی خارج کردندتا جایی که امروز بسیاری از معتقدان به آن تفکر، جدی ترین راویان بدعهدی امریکا هستند.