کد خبر: ۱۶۷۸
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷
افکار عمومی خواهان بازگشت به شرایط اقتصادی سال۹۲است
 نه حق مسلم مردم (انرژی هسته‌ای) حفظ شد و نه چرخ زندگی آنان چرخید
 آقای رئیس‌جمهور به جای فراخوان مردم به ، وضعیت کشور را از خارج کند و برنامه روشنی برای بهره‌گیری ازتوانمندی‌ها ومزیت های نسبی ملی ارائه دهد.
دانشگاه یزد