کد خبر: ۱۶۸۷
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۴
صرفا نقش نیست تا بازیگر سینما آن را ایفا کند. نمونه های بدلی و موسمی این نوع زیاد دیده می شود. بلکه نوعی "مشی منصفانه و شجاعانه" نسبت به دیگران در گفتار و رفتار و تداوم آن در دوره های مختلف سیاسی است.
نکوداشت مرحوم آیت الله حائری شیرازی ۹۷/۹/۲۹