کد خبر: ۱۶۸۹
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹
در اصفهان ، دانشجویی از خفقان گفت و فریاد کرد ، . در پاسخ به نطق مکتوب و تند او گفتم : من هم شعارم همین است! و همین نطق شما هم دلیل بر وجود آزادی در کشور است.