کد خبر: ۱۶۹۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
افرادی که یک پایشان ایران و پای دیگر و خانوادشان در آمریکا و اروپاست نمی‌توانند مدیران کارامدی برای مردم باشند. چرا که در بزنگاه ها به دنبال منافع خود هستند و راه خود را از ملت جدا می‌کنند.
9دی/اجتماع بزرگ مردم ارومیه