کد خبر: ۱۷۰۹
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۵
"ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا" انعام۲۱
 همانگونه که قرآن،بزرگترین ظلم را دروغ بستن به خدا می داند، معتقدم که بزرگترین ظلم به رهبری دروغ بستن به اوست. صیانت از رهبری در این شرایط، بالاترین مصلحت ملی است.