کد خبر: ۱۷۱۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۱
تو بهشت زهرا، مداح مشغول خواندن تلقینه،ما هم قاطی بقیه با حزن و اندوه تکرار میکنیم، هر وقت که از سوال ملک مقرب می گوید، خدا و رسول و امامت کیست؟ ناخودآگاه پاسخ زنونابین به ذهنم می آید و خنده ام میگیرد! بعضی حرف‌ها تا دم مرگ ما را همراهی می‌کنند اینم یادگاری ما از آقای روحانی!