کد خبر: ۱۷۱۴
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۰
مستند بهتان، بهتان آشکار BBC علیه جمهوری اسلامی ایران است. نفی "محکمات" اقوال و رفتار رهبران انقلاب و پرداختن به "متشابهاتی" که نوعا نادرست و حداقل غیر مرتبط با اصل موضوع است، بهتان بزرگی است که نمیتواند پایه های محکم و ایدئولوژیک نظام را سست کند.