کد خبر: ۱۷۱۸
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۹
تکلیف CFT و پالرمو در جلسه آتی مجمع روشن خواهد شد. قاعده بر این است که اعضای محترم،نظر مستقل و کارشناسی خود را ارائه دهند. رسانه ای شدن نامه ۸ وزیر به رهبر انقلاب حاکی از کلید خوردن پروژه ای تکراری است! اعضای مجمع نسبت به انتساب بلاوجه نظرات شخصی به معظم‌له حساسیت نشان دهند!