کد خبر: ۱۷۲۲
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۴
 درود خدا بر رادمرد بزرگی که روح حدیث نبوی "افضل الجهاد، کلمة عدل(حق) عند امام(سلطان) جائر" را در کالبد مرده جامعه دمید و حیاة طیبه را به آنان ارزانی کرد. ابناء خمینی قدر این نعمت را می دانند و با شجاعت از آن صیانت می کنند.