کد خبر: ۱۷۲۵
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۱
قرار بود پرونده‌سازی را جمع کنید! شفاف سازی واجا ی خودتان را قبول دارم. اون از چرخ زندگی، اون از چرخ هسته ای اون از تحمل منتقد، این هم از پرونده‌سازی. ۴چرخ را با هم پایین نیاورید! باید هنوز رانندگی کنید!