کد خبر: ۱۷۵۳
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۹
در مناظره‌های انتخاباتی ۹۲، از داخل گلدان، سؤال مربوط به هر نامزد، به ترتیب انتخاب و قرائت می‌شد.در حالی که استرس موجود،اجازه تمرکز و بیان صحیح و مرتبط را از او می‌گرفت.باید یک سؤال جلوتر از نوبت هر فرد قرائت می‌شد تا آمادگی لازم را برای پاسخ پیدا کند.


بسیاری از پاسخ ها هم هیچ ربطی به سؤال نداشت! تا جایی که در دوره‌ی بعد آقای جهانگیری، بیانیه مکتوب و از پیش تهیه شده را در پاسخ به سؤال قرائت کرد! محدود کردن نامزدها به پاسخ‌های خاص هم، از جذابیت مناظره کم می‌کرد. تجربه۸۸قدری محافظه کارمان کرده بود!