کد خبر: ۱۷۶۰
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۹
جلسه شعرا با رهبر انقلاب روی مخ ترامپ بود!
با وجود این همه رفتار تهدید کننده،با هدف ایجاد نگرانی برای ج.ا. ،مسئله شعر و ادبیات خبر برجسته ی رهبری نظام می‌شود.
"آفرین"های او به شعرا و نه فرماندهان نظامی تحلیل‌ها و پیش‌بینی های آنها را به هم می ریزد که چرا ایران از آنها نمی ترسد؟