کد خبر: ۱۷۶۴
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۳
۱- دوگانه فشار و مذاکره آمریکایی ها، یادآور مدل فشار از پائین و چانه زنی از بالای وطنی است!
۲- جلسه شورای انقلاب فرهنگی، هفته گذشته تشکیل شد. به ادامه مستمر آن امیدوار شدم. بن بستی در اداره کشور وجود ندارد.
دانشگاه جامع امام حسین(ع) ۱۱ خرداد ۹۸