کد خبر: ۱۷۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲
وضعیت نابسامان زندان ها، فرایند بازداشتها، مرثیه ی وثیقه ها و اخیرا امنیت زندانی، در شأن جمهوری اسلامی نیست. فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی، در کنار گفتگوی رودررو با تعدادی از زندان رفته های شاخص، می‌تواند مقدمه‌ی اقدامات اصلاحی باشد.