کد خبر: ۱۷۷۲
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۳
توان موشکی ایران آفند و پدافند نمیشناسد.
خواه نقطه زنی ۶۰۰ کیلومتری در قلب داعش باشد و خواه سرنگونی پهباد متجاوز فوق پیشرفته آمریکا.
هیچ اشتباهی در کار نیست! همه چیز سر جایش است! آفرین به یوزهای شجاع ایران!