کد خبر: ۱۷۷۶
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۱
کسانی که زیر دست نبوده اند و دستور نشنیده‌اند، نمی‌توانند بالادست خوبی باشند. از این دست مدیران مادرزاد ، زیاد می شناسم. همیشه فکر می کنند، کلام الرئیس، رئیس الکلام !!