کد خبر: ۱۸۰۰
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۱


هفته گذشته از برخی مرزهای شرقی کشور حد فاصل #بیرجند تا #زاهدان بازدید کردم.
متأسفانه همسایگان شرقی ما پایگاه بزرگ کادرسازی تروریست‌ها و پناهگاه #اشرار جنایت پیشه است.
با این وجود مرزداران شجاع ما به نسبت مرز طولانی در انجام مأموریت های شان بسیار موفق اند.جاده سراسری مرزی، استقرار دکل های برق و تجهیز پایگاه ها و برجک ها به ابزار پیشرفته دیده بانی و برخورداری از امکانات آفند و پدافند و آموزش مناسب نیروها حاکی از توجه جدی نظام به مسئله #امنیت مردم عزیزمان است.